Our Team

Dr Dharmendra Singh, President, mob:-7053258706

Dr shashank Kumar, Secretary mob:-7717799892

Mrs shadia bee (treasurer)

Dr Amit Yadav

Dr Vikram satyarthi

Inspect:- Ramgopal sharma

Mukesh Kumar singh

Er :-Neeraj Redhu

Dr Amar Nath yadav

Mrs Karissa Shekhar

Vikas panghal

Santosh Kumar singh

Wrestler Omprakash Yadav

Er:- Brajesh kushwaha

Dr Vinay Yadav

Dr abhishek ghosh

Scroll to top
Open chat